Skrifter

Denna översikt av forntida hinduiska skrifter är sammanställd av Shri S. S. Goswami.
Texten har justerats av Basile P. Catoméris utifrån det transkriberingssystem som finns i Shri Goswamis klassiska bok LayaYoga (Inner Traditions).

Läs mer om Forntida indiska skrifter

Föreläsningar

Här presenteras ett urval föreläsningar och andra texter, främst av Shri Goswami. Föreläsningarna hölls i Stockholm mellan 1949 och 1978. Innehållet är tidlöst och omfattar många olika aspekter av Yoga.


Läs mer om Shri Goswamis Föreläsningar

Meditationer

Ord och tystnad i harmonisk förening.
En samling meditationer, betraktelser och citat från tre genuina
representanter för traditionell Yoga.Läs mer om Meditationer