Det andliga arvet från Shri Shyam Sundar Goswami

Huvudsyftet med denna webbplats är att tillgängliggöra den rika kunskap som Shri Shyam Sundar Goswami förmedlat under sitt livsverk. Föreläsningar och andra texter som publiceras här utgår från hans undervisning och forskning. Innehållet är unikt och har en direkt länk till Ashtanga Yoga, den traditionella läran i Indien.

UPPTÄCK

Skrifter

Denna översikt av forntida hinduiska skrifter är sammanställd av Shri S. S. Goswami. Texten har justerats av Basile P. Catoméris utifrån det transkriberingssystem som finns i Shri Goswamis klassiska bok LayaYoga (Inner Traditions).

Föreläsningar

Här presenteras ett urval föreläsningar och andra texter, främst av Shri Goswami. Föreläsningarna hölls i Stockholm mellan 1949 och 1978. Innehållet är tidlöst och omfattar många olika aspekter av Yoga.

Meditationer

Ord och tystnad i harmonisk förening.
En samling meditationer, betraktelser och citat från tre genuina
representanter för traditionell Yoga.

Media

Titta på vårt bilder samt de senaste videofilmerna

Bilder m m från verksamheten vid Goswami Yoga Institute. Fotoalbumen innehåller exempel på övningar, gruppbilder från tidigare seminarier och ett galleri med diverse bilder från 1940-talet och framåt


Litteratur

Våra aktuella titlar samt ytterligare litteraturtips

Institutets egen litteratur ger tillgång till traditionell Yoga, enligt Shri Shyam Sundar Goswamis undervisning. De är skrivna av Yogamästaren själv, eller av hans andlige arvtagare Basile P. Catoméris.