Föreläsningar av Shri Shyam Sundar Goswami

Här presenteras ett urval av föreläsningar och andra texter, främst av Shri Goswami. Föreläsningarna hölls i Stockholm under de sista trettio åren av hans liv (1949-78). Innehållet är tidlöst och omfattar många olika aspekter av Yoga.

Föredragen stenograferades av en hängiven elev, den numera avlidna psykologen Gertrud Lundén. Goswami Yoga Institute vill rikta ett postumt varmt och uppriktigt tack för hennes ovärderliga arbete!

I syfte att bibehålla föreläsningarnas spontana och genuina karaktär har ingen djupare redigering ansetts nödvändig. Översättningen till svenska är redigerad av Eva Olandersson, ordförande i Goswami Stiftelsen och av Birgitta Wikström. Fler föreläsningar kommer successivt att läggas in.

Många av föreläsningarna beskriver den tekniska aspekten av Yoga och innehåller ord och uttryck som kan vara svåra att förstå, men är nödvändiga för ämnet. Shri Goswami använde en terminologi som kan förefalla kryptisk och främmande, i synnerhet när han talar om den esoteriska relationen mellan sinne och kropp. Trots detta ägde han den unika förmågan att kunna åskådliggöra immateriella aspekter och samtidigt överföra dem till en intellektuell nivå. I sina föreläsningar uttryckte han sig mer som en indisk rishi än som en konventionell föredragshållare.

“I konsternas historia är genierna sällsynta. …….
Om man lämnar konsternas värld för den andliga, blir bristen på tillförlitliga förmedlare ännu mer skriande.”

Aldous Huxley (The Gospel of Sri Ramakrishna)

Innan man fördjupar sig i innehållet och för att få en grundläggande kunskap om vad Yoga är, kan det vara lämpligt att läsa de två introduktionstexterna nedan. Förekommande ord på sanskrit har transkriberats fonetiskt.

Introduktion

Om Yoga

Ashtanga Yoga (inom Hatha Yoga)

Om Hatha Yoga

Koncentration

Prana i rörelse

Mental kontroll

Matsmältning och ämnesomsättning

Förhållandet kropp – sinne

Bhakti Yoga

Reinkarnation

Skapelsens olika nivåer


Övriga texter

En timme Yoga om dagen
Shyam Sundar Goswami

Introduktion till en biografi om Tailanga Swami (eng)
Shyam Sundar Goswami

Vad är grunden till kärleken?
Shyam Sundar Goswami

Om religion och kärleken till Människan
Shyam Sundar Goswami

Tibets fall
Shyam Sundar Goswami

Om Jesus Kristus
Shyam Sundar Goswami

Informellt samtal
Shyam Sundar Goswami

Om diet och fasta
Studium sammanställt av Ulf Jansson (underlag S S Goswami)

Om invigning (diksha)
Shyam Sundar Goswami

Indiens heliga skrifter
Shyam Sundar Goswami

Det försvunna egot
Shyam Sundar Goswami

Om svadharma
Shyam Sundar Goswami

Det inre jaget
Shyam Sundar Goswami

Hinduisk kosmologi
Basile P. Catoméris

Om karma
Basile P. Catoméris

Om dharma
Basile P. Catoméris

Om shankalpa
Basile Catoméris

Om religion
Basile P. Catoméris

Om Shakti och shaktas
Basile P. Catoméris

Om Guru Yoga
Basile P. Catoméris

Brev till en indisk chela
Basile P. Catoméris

Om självbedrägeri
Basile P. Catoméris

Om Guru darshana
Basile P. Catoméris

Yoga-teori och kvantfysik
Henrik Levkowetz

Anteckningar om sangskâras
Basile P. Catoméris

Bhakti de sju stegens väg
Basile P. Catoméris

Känn dig själv (eng)
Basile P. Catoméris